Relleu i hidrografia

El terme municipal de Torrelameu es situa al sud-oest de la comarca de la Noguera, just al límit amb el Segrià. Amb una superfície de 10,9 km2, té forma allargada en direcció nord-sud i limita al nord amb els termes d’Albesa i Menàrguens i al sud amb Corbins i Vilanova de la Barca, aquests dos pertanyents a la comarca del Segrià. El municipi està situat a l’interfluvi de la Noguera Ribagorçana i del Segre, poc abans de la seva confluència i en un territori pla.

El terme presenta diversos trets diferenciats: per la banda més meridional els territoris són planers típics d’un paisatge fluvial, mentre que just al marge septentrional del poble canvia la topografia i es configuren altiplans on canvia completament l’orientació i la dimensió de les parcel·les, d’estretes i allargades es fan més grans i irregulars. Just en el salt topogràfic entre les dues planes es localitza el nucli urbà.

Els rius Segre i Noguera Ribagorçana són els cursos principals de la xarxa hidrogràfica del terme, que el delimiten respectivament pel sud-est i pel sud-oest. Altres elements hidrogràfics que creuen el terme són la sèquia de Torrelameu i la clamor de la Gombalda. El territori del municipi és gairebé tot conreat per regadiu, donat que aprofita la sèquia de Torrelameu que deriva l’aigua de la Noguera Ribagorçana.