Informació

Nascut a Lloret de Mar, es va dedicar a la construcció com el seu pare, Sebastià Coll Gratacós, destacable mestre paleter. Entre 1904 i 1915, Josep Coll va treballar a la catedral de Palma de Mallorca, on va realitzar les escales del presbiteri, sota les ordres d’Antoni Gaudí.

Després de treballar un temps a Madrid, va retornar a Lloret de Mar, on va conèixer la seva futura esposa, Josepa Bieto Sabaté, natural de Torrelameu. Uns anys després es van traslladar a aquesta localitat, on va construir l’actual cementiri (1923), amb col·laboració del paleta torredà Joan Pascual, la Sala de la Unió de Rabassaires i una novedosa escala de volta a cal March.

Va ser un dels membres fundadors d’Esquerra Republicana de Catalunya. Quan va esclatar la Guerra Civil va marxar del poble.