Ponts de la clamor de la Gombalda

Es conserven dos ponts per salvar la clamor de la Gombalda. Un d’ells es situa a la confluència dels camins que duen als camps de les partides de La Plana i Comejar, al nord-oest del nucli urbà.

Aquest pont està construït amb maons i podria datar del segle XIX o principis del segle XX. I en la confluència del camí de la Gombalda i el camí del Maset, al nord del nucli urbà, es conserva restes d’un altre pont, més antic i construït en pedra.