Les sínies

Torrelameu conserva tres sínies, que antigament s’usaven per a regar els camps. Aquestes sínies aprofitaven l’aigua de la sèquia de Torrelameu.

Les sínies consten d’una roda vertical de fusta i ferro proveïda d’uns recipients o catúfols metàl·lics. Amb la força del corrent de l’aigua i mitjançant la roda, elevaven l’aigua de la sèquia a un nivell superior.

La sínia més antiga, que també és la més gran, es localitza a l’anomenat Parc de la Nòria, al nucli urbà. La seva construcció és de finals del segle XVIII o principis del XIX. Fou restaurada fa uns anys i s’hi instal·là un motor per donar-li més força.

Les altres dues sínies, la Nòria de la Plana del Molí i la Nòria del Sauret, són de principis del segle XX. Estan situades a la partida de la Plana del Molí, fora del nucli urbà. El 2014 es restaurà la Nòria de la Plana del Molí. Actualment, resta pendent de ser restaurada la Nòria del Sauret.