El cementiri municipal

Es situa al nord del nucli urbà, al camí de la Gombalda. L’edifici és de planta rectangular i fou construït pel mestre paleter Josep Coll Bandrich i pel paleta Joan Pascual, de Torrelameu. Destaca la porta d’accés formada per un arc de mig punt sostingut per dues pilastres. L’arc està realitzat amb maons i duu la data de 1923. Cada pilastra té una fornícula que acull una imatge esculpida, a la dreta un àngel i a l’esquerra una verge. Damunt aquesta darrera fornícula, hi ha un relleu amb una calavera i una dalla, que representa la mort. Sota les dues fornícules, consta uns escrits de l’Antic i del Nou Testament, també al·lusius a la mort.