Cases antigues del poble

En diversos carrers del nucli més antic de Torrelameu es conserven cases antigues, construïdes entre els segles XVI i XIX. Una visita pels carrer Major, Boteres, March, La creu i Balaguer o per la Plaça de l’Església o de La creu permet observar restes d’aquestes cases antigues. Els habitatges solen tenir dues o tres plantes i portes amb arcs de mig punt adovellades o, en menor ocasions, adintellades. Les façanes són de pedra sorrenca ben escairada. En algunes cases, els murs de les plantes superiors són de maçoneria o de tàpia. El canvi de tècnica constructiva pot respondre a ampliacions o reformes de l’edifici original aixecat en pedra.

Al carrer del Forn destaca l’edifici que actualment correspon als habitatges amb número 36 i 38 i que data de l’any 1914. L’edifici consta de planta baixa, pis i golfes. A la planta baixa s’obren tres portes, les laterals adintellades i la central, que està tapiada, amb un arcada de mig punt.

S’observa elements decoratius en baix relleu de motius florals. Tot i que la façana està pintada, es pot apreciar l’ús de pedra sorrenca ben tallada per aixecar els murs d’aquesta planta. Al primer pis, separat per una cornisa motllurada, s'obren tres balcons, emmarcats per un arc escarser rebaixat i brancals adovellats. Les golfes, separades del primer pis per una línia d'imposta, s'il·luminen mitjançant tres finestres gairebé quadrades amb estructura de pedra. El ràfec és de línies denticulades en degradació.

A la plaça de la Dula trobem una altre habitatge interessant, el número 8, que podria datar de principis del segle XX. És un edifici de planta rectangular amb tres pisos i diverses obertures.

L’arrebossat de les façanes impedeix conèixer la tècnica constructiva de l’edifici, encara que s’aprecia l’ús de pedra sorrenca i maons units amb morter. La façana que dóna a la plaça té un acabament superior que és de major alçada que la teulada i està adornat amb motllures. En la part central, el ràfec està realitzat amb motllures que formen semicercles concèntrics i que acullen un senzill rellotge solar. Als laterals, el ràfec motllurat és de línies rectes i esglaonades.

En la planta primera s’observa restes d’un escrit pintat en vermell i en la planta baixa es conserva una anella metàl·lica que antigament s’usava per lligar-hi els animals.