Demografia

El 1358, Torrelameu tenia 21 focs (famílies) i el 1378 tenia 12 focs. Aquesta disminució en el nombre de llars podria ser conseqüència de la Pesta Negra, epidèmia que ocasionà una gran mortaldat a Europa i Àsia en la segona meitat del segle XIV. Posteriorment, el 1497 Torrelameu tenia 26 focs i el 1553 en tenia 32.

El 1718, les dades fan referència al nombre d’habitants, que eren 77. Al llarg dels segles XVIII i XIX, la població tingué un cicle de creixement demogràfic important. Per exemple, el 1787 hi havia 352 habitants i el 1860, 666 habitants. Aquestes xifres només foren superades els anys immediats a la Guerra Civil. Per exemple, el 1936 Torrelameu tenia 736 habitants. Un cop passada la guerra, el 1940, comptava amb 614 habitants. El 1960 hi havia 644 habitants, però a partir d’aquest moment el nombre d’habitants començà a decréixer fins arribar a 577 habitants l’any 1999. En els darrers anys, ha tornat augmentar el nombre d’habitants i el 2014 ja comptava amb 709 habitants.