Un fogatjament desconegut de l'any 1358

PONS GURl, Josep Maria. Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXX (1963-1964), pp. 323-498. Republicat en: ID, Recull d'estudis d'història jurídica catalana, Fundació Noguera (Textos i documents 20), Barcelona, 1989.