Informació

Comes i Marco, Carles

Lleida, Pagès Editors. 2015

Veure: Coberta, Introducció, Presentació 1, Presentació 2, Pròleg