El fogatjament general de Catalunya de 1378

REDONDO GARCÍA, Esther. Consell Superior d’Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d’Estudis Medievals, Barcelona, 2002.