El fogatge de 1497: estudi i transcripció

IGLÉSIES I FORT, Josep. Fundació Salvador Vives i Casajuana, Barcelona, 1991.