Del signo a la linea

89-Autor: Silvia Goltzman Format: 100X150 cm. Tècnica: Mixta s/ fusta

Informació

89-DEL SIGNO A LA LINEA.jpg