The intensity of the Ephemeral

7-Autor: Xosé Luís Otero Becerra. Format: 170x200 cm. Tècnica: Mixta

Informació

7-LA%20REVOLTA%20DEL%2023%20DE%20FEBRER.jpg