Rest Áura

268-Autor: Rafael Chinchilla Laguna. Format: 130x97 cm. Tècnica: Mixta s/llenç.

Informació

268-REST ÁURA.jpg