Pulpo seco

70-Autor: Jesús Movellán Prieto. Format: 146x114 cm. Tècnica: Oli s/llenç.

Informació

70-Pulpo seco.jpg