Estela Lunar

137-Autora: Silvia Goltzman. Format: 73x92 cm. Tècnica: Oli s/llenç.

Informació

137-ESTELA LUNAR.jpg