Connexions Innalàmbriques

138-Autora: Marta Juvanteny Colell. Format: 100x100 cm. Tècnica: Acrílic s/llenç.

Informació

138-Conexions Innalàmbriques.jpg