Llegir a la intempèrie / Space reading.

El Premi Miquel Viladrich 2023 en la categoria d'Arts Visuals, ja té un projecte guanyador.

D'entre totes les propostes presentades la guanyadora ha estat:

Llegir a la intempèrie / Space reading de Laia Solé Coromina

Artista, investigadora i educadora, Solé Coromina ha creat un cos de treballs centrat en l'espai: construint situacions que tenen el potencial de qüestionar, imaginar, transformar l'espai social. A través d'una aproximació indisciplinada, que inclou vídeo, performance, dibuix, i so, s'ha aproximat a llocs per a detonar noves idees sobre l'espacialitat.

Llegir a la intempèrie consisteix en una sèrie d’intervencions en el paisatge que com un peu de foto obren la possibilitat de percebre’l -i llegir-lo- diferentment i que integra el fet performatiu, instal·lació site-specific i treball dialògic amb persones locals.

Arts visuals 2023jpg.jpg

Solé ens situa aquest space Reading en el context d’una pràctica artística ocupada en els espais i mons que habitem, ens parla de l’hàbit o pràctica de posar atenció a les qualitats de l’espai: “un raig de llum que s’escola pel porticó, l’olor de l’oli per engreixar mecanismes, les dimensions d’una màquina en silenci, o els estrats de pols en una estança”, per exemple . Així mateix suggereix l’ús de mitjans que trenquen la linealitat del llenguatge i animen el pensament: so, imatge, cos, text... es conjuren per a intentar convocar mons possibles. En aquest sentit el collage o la juxtaposició d’imatges i paraules en el territori, són el modus operandi o mètode d’aquesta proposta que treballarà al voltant del camp, l’habitatge, l’arquitectura i la intempèrie.