Plantejaments

85-Autor: Joan Josep Català Paysàn. Format: 130x97cm. Tècnica: Mixta s/llenç.

Informació

85-Plantejaments.jpg