Cálculo de estructuras

30-Autor: Maite Vega Gil. Format: 100x100 cm. Tècnica: Mixta s/ fusta i llenç.

Informació

30-CALCULO DE ESTRUCTURASpetita.jpg