Comissió especial de comptes

  • President: Carles Comes i Marco
  • Vocal: Dolors Gasol i Barbero
  • Vocal: Jesús López Bellón
  • Vocal: José Luis Vázquez Garcia
  • Secretari: el que ho és de l'Ajuntament