Tributs municipals amb venciment periòdic

  • I.B.I. URBANA – Recaptació de l’impost delegada a l’OAGRTL
  • I.B.I. RÚSTICA – Recaptació de l’impost delegada a l’OAGRTL
  • I.A.E.- Recaptació de l’impost delegada a l’OAGRTL