Informació al contribuent

  • I.B.I. URBANA – Recaptació de l’impost delegada a l’OAGRTL
  • I.B.I. RÚSTICA – Recaptació de l’impost delegada a l’OAGRTL
  • I.A.E.- Recaptació de l’impost delegada a l’OAGRTL
  • OAGRTL
  • Adreça: C/ Banqueta, 39. Balaguer
  • De dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h
  • Efectiu
  • Xec conformat
  • Transferència bancària