Obertura d’un nou carrer per desviar el trànsit de dins del municipi

DILLUNS 17 JUNY 2024

Mitjançant la línia de subvenció "als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l'accidentalitat en l'àmbit urbà" s'ha pogut dur a terme la següent acció:

"Obertura d'un nou carrer per desviar el trànsit de dins del municipi"

amb la col·laboració de Servei Català de Trànsit.