Llista provisional d'admesos i exclosos - Proves selecció Secretaria

DILLUNS 12 JUNY 2023

Es publica, tal com es reflecteix en la convocatòria, la llista provisional d'admesos i exclosos en les proves de selecció de personal per a la provisió en règim d'interinitat de la plaça de Secretaria de l'Ajuntament de Torrelameu.

Així mateix, en el mateix document, es publica el membres del tribunal seleccionats per a dur a terme tot el procés de selecció.

A partir de la data d'avui, s'obre un període de 10 dies hàbils per tal de presentar possibles reclamacions.

Fitxers adjunts