Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) - Renovació d'instal·lacions d'enllumenat exterior

DIUMENGE 13 FEBRER 2022

Publicació de la Renovació d'Instal·lacions d'enllumenat exterior, projecte acollit a la línia d'ajuts a projectes d'Economia Baixa en Carboni, promoguts per Entitats locals, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), gestionada per l'IDAE, amb l'objectiu d'aconseguir una economia més neta i sostenible.

El projecte ha tingut una inversió total de 97178,34 €, dels quals el FEDER ha finançat un total de 48589,17€ (el 50% del total de l'obra).