Decret Definitiu20230627_Resolució_DECRETS 2023-0088 [Resolució PR_2023_47 - Circuit de resolució de Decrets d'alcaldia] (1).pdf