ANUNCI DEL RESULTAT PROVISIONAL DE LA SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL