ANUNCI DEL RESULTAT DEFINITU DE LA SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL

DIMARTS 11 JULIOL 2023

Es dona publicitat al resultat definitiu de la selecció per cobrir el lloc de treball de secretaria-intervenció i a la constitució de la borsa de treball per cobrir en cas de necessitat a l'Ajuntament de Torrelameu.

Fitxers adjunts