Anunci de cobrament rebuts IAE 2023

DIMARTS 13 JUNY 2023

Publiquem els següent anunci, en relació als rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l'any 2023, on es detallen terminis de pagament i llocs on poder-ho fer.

Fitxers adjunts