Actuació espais naturals: FEDER-Departament Acció Climàtica

DIMARTS 08 NOVEMBRE 2022

Accions dutes a termes a l'espai natural del Riu Noguera Ribagorçana al terme de Torrelameu.

Subvencions atorgades en base al capítol IV del pressupost disponible i operació PDR 04.04.01:

57% a càrrec de Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i 43% a fons FEDER un total de 22.737,72€